Meer Zelfvertrouwen
voor Ouders en Kinderen

Meer
Zelfvertrouwen
voor
Ouders en Kinderen

Wat wil je graag veranderen?

Zou je graag meer zelfvertrouwen willen hebben? Ervaar je in sommige situaties (faal)angst? Heb je een traumatische ervaring opgedaan in het verleden en zorgt die nog steeds voor problemen? Pieker je veel en slaap je daardoor slecht?

Merk je dat je kind niet helemaal happy is? Faalangst of minder zelfvertrouwen heeft? Of zijn er leerproblemen op school?

Zit je in een situatie dat je niet weet welke studie je moet kiezen of heb je inmiddels ontdekt dat je de verkeerde studie gekozen?

Herken je jezelf of je kind hierin, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag om die dingen te veranderen die nu een belemmering zijn.

Anneke & Anne-Marieke hoofdmanager.nl

Anneken Anne-Marieke Dusseljee

Hoofdmanagers

>