Een "Leren leren methode" is er niet op scholen. Waarom eigenlijk niet? Jawel, er bestaan huiswerkklassen en je kunt bijles krijgen. Daar krijg je dingen uitgelegd. Prima. Maar daar wordt nooit gekeken naar hoe kinderen leren. Dat is erg belangrijk, want niet ieder kind leert op dezelfde manier. Besteed je hier geen aandacht aan dan blijven haalbare resultaten uit.

En dat is ontzettend jammer want kinderen willen graag goed zijn op school. Ze voelen namelijk haarfijn aan dat ze het overzicht gaan verliezen als ze het tempo niet kunnen bijhouden. Grote kans dat ze daardoor gefrustreerd raken. De een uit dat in baldadig gedrag de ander wordt stil en onzeker.

Erg logisch want ze willen niet laten zien dat ze iets niet kunnen. Door dit "iets niet kunnen" te overschreeuwen of door vooral niet op te vallen voorkomen ze dat ze het stigma "dom kind" krijgen. En dat is wel het laatste wat ze willen want domme kinderen worden door medescholieren maar al te vaak gepest. Niet alleen op de basisschool maar ook op de middelbare school.

leren leren methode

Als je het overzicht verliest . . . . .

Of ze inderdaad dom zijn valt echter te bezien want niet zelden zien we dat die zogenaamde "domme" kinderen erg succesvol zijn in hun verdere leven. Er zijn werkelijk duizenden verhalen van kinderen die op school slechte cijfers haalden en later een goed lopend bedrijf runden. Wijzelf hebben iemand in de familie die vroeger naar de LOM school moest. LOM stond voor "Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden". Deze jongen ging na de LOM school naar de LTS. Toen naar de MTS, toen de HTS en tenslotte nog naar de TH.

Blijkbaar was hij toch niet zo dom en blijkbaar werd zijn intelligentie aanvankelijk niet erkend. Hoe komt zoiets?

Leren leren Methode

De Basisoorzaak

Wanneer een kind een leerprobleem ondervindt kan dat verschillende oorzaken hebben. De kunst is nu om samen met het kind uit te zoeken wat uiteindelijk de basisoorzaak van het probleem is. Je bent als het ware samen op zoek naar het "leerfundament" waarop het kind later het beste alle kennis kan opbouwen.

leren leren methode

Is het fundament (de basis) stevig dan kun je er een solide "leerhuis" op bouwen door er bijvoorbeeld ramen, een schoorsteen en een dakkapel aan toe te voegen. Is de basis zwak dan kun je wel proberen er een "leerhuis" op te zetten, maar vroeg of laat zal je huis dan toch instorten en heb je niks aan die toevoegingen. Om nog maar te zwijgen over wat het emotioneel met je doet als je huis instort.  

Herken je dit?


  • Mijn kind heeft moeite met rekenen
  • Bij het lezen haalt mijn kind de b en de d door elkaar
  • De tafels zijn voor mijn kind een nachtmerrie
  • Mijn kind haalt cijfers door elkaar
  • Mijn kind wordt gepest

Leren leren Methode

Leren hoe te leren

Kinderen leren op school wat en wanneer ze iets moeten leren, maar er wordt hun vaak niet verteld HOE ze iets moeten leren. Door de eigen (leer)strategie te onderzoeken, ontdekt het kind wat wel en wat niet goed werkt. Basisinformatie, zoals het alfabet, getallen, de dagen van de week, tafels etc., wordt volgens deze strategie waar nodig opnieuw geordend en opgeslagen. Ook leert het kind zelfstandig handige strategieën om nieuwe informatie op een zelf gekozen plek op te slaan, zodat de informatie op een later tijdstip makkelijk kan worden teruggevonden. Hierdoor leert het kind om vaardigheden te automatiseren. 

leren leren methode

Zelfvertrouwen

Naast "leerfouten" uit het verleden kunnen ook barrières van binnenuit oorzaak zijn van een leerprobleem. Gebrek aan zelfvertrouwen is er een van. Hoe en wat denkt een kind bijvoorbeeld over zichzelf? Wanneer kinderen namelijk dingen zeggen als “Ik kan niet rekenen”, “Dit kan ik toch niet” of “Ik ga dit nooit leren”, dan kun je ze op het gebied van leren van alles aanbieden, maar dit zal niet binnenkomen. Het is dan goed om samen met het kind (en ouders) de achterliggende oorzaak van deze overtuigingen op te sporen. Vanaf dat moment kan er worden opgebouwd met positieve overtuigingen als “Ik kan dit”, “Het gaat mij lukken” en "Ik krijg dit zeker onder de knie".

Emotionele Problemen

Ook emotionele problemen kunnen barrières van binnenuit voor het leren zijn. Misschien gaat je kind wel met tegenzin naar school, slaapt het slecht, heeft het buikpijn of wordt het gepest? 

Leren leren Methode

Doel

Zo kunnen er dus verschillende oorzaken achter problemen op het gebied van leren zitten. Door samen met het kind (en ouders) op onderzoek uit te gaan, de achterliggende oorzaken aan te pakken en de eigen talenten te ontdekken, zal het kind weer beter in zijn vel zitten en in zijn kracht staan. 

Onze Oplossingen

Wij bieden 2 mogelijkheden om leerproblemen op te lossen. 2 verschillende benaderingswijzen van leerproblemen.

  1. De MatriXmethode
  2. Ik Leer Leren

Volg de links voor meer informatie.

Download onze Gratis eBooks

matrixmethode hoofdmanager.nl

Leren leren Methode

afspraak maken hoofdmanager.nl


Download onze Gratis eBooks

>