Ieder kind kan leren . . .

Ondervindt jouw kind problemen met leren? Loopt het vast bij huiswerk en schooltaken? In veel gevallen komt dit doordat kinderen niet wordt verteld hoe ze moeten leren. Hierdoor presteren kinderen onnodig onder hun niveau.

Het trainingsprogramma Ik Leer Leren biedt uitkomst en helpt jouw kind om zelf te ontdekken welke manier van leren het beste werkt… en om daar gericht en gemotiveerd mee aan de slag te gaan.


. . . maar het gaat niet altijd vanzelf

leren leren

Het gaat niet altijd vanzelf

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 7 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Deze training is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

Bij welke leerproblemen helpt deze training?

Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De training Ik Leer Leren helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten.

leren leren

Kinderen met concentratieproblemen

Daarom is de training geschikt voor kinderen:

 • met concentratieproblemen
 • met faalangst
 • die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • met leerachterstanden
 • die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • met motivatieproblemen
 • die moeite hebben met automatiseren
 • met dyscalculie
 • die moeite hebben met structuur en organisatie
 • met AD(H)D
 • die zich laten afleiden door anderen
 • met dyslexie
 • met NLD
leren leren methode

Werkboeken

Wat leren kinderen en jongeren in deze training?

Zoals gezegd; deze training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Het effect van de training daarom blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?
actieplan leren leren

Er zijn twee manieren om de training te volgen:

 • Een groepstraining (2 tot 4 deelnemers) 
 • Een individueel coachingstraject

De groepstraining bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. De individuele training bestaat uit 5 bijeenkomsten van een uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat.

Voor meer informatie kun je ook kijken op de landelijke website van de training. 

Groepstraining: € 215

inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50)

Individuele training:  € 382,50

inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50)

afspraak maken hoofdmanager.nl


Download onze Gratis eBooks

>